ถุงขยะแบบม้วน ย่อยสลาย

ถุงขยะรักษ์โลก Reduce Reuse Recycle

ขนาดถุงขยะในการจัดจำหน่าย:

  1. ถุงมาตราฐาน ขนาด 24″x28″นิ้ว จำนวน 60 ใบ
  2. ถุงมาตราฐาน ขนาด 30″x40นิ้ว จำนวน 30 ใบ

This product is currently out of stock and unavailable.

Add to wishlist Adding to wishlist Added to wishlist
  • วิธีใช้ : ใช้บรรจุขยะ กระตุกเชือกที่ก้นถุง เพื่อผูกปากถุง
  • วัตถุดิบ : เม็ดพลาสติก HDPE มีส่วนผสมวัสดุที่ใช้แล้ว (Recycle)
  • ข้อแนะนำ : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะ และจัดเก็บให้ถูกวิธี เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
  • คำเตือน : ห้ามใช้บรรจุอาหาร หรือห่อหุ้มอาหาร ถุงพลาสติกนี้ อากาศ ผ่านเข้า – ออก ไม่ได้ อย่านำไปสวมศีรษะ เก็บให้พ้นมือเด็ก
ขนาด

24"x28", 30"x40"