ถุงขยะแบบหนา เกรด A Heavy Duty

ถุงขยะแบบหนา เกรด A: Heavy Duty เนื้อเหนียว รับน้ำหนักได้มากกว่า

ขนาดถุงขยะในการจัดจำหน่าย:

  1. ถุงขยะแบบหนา เกรด A ขนาด 18″x20″นิ้ว จำนวน 40 ใบ
  2. ถุงขยะแบบหนา เกรด A ขนาด 24″x28″นิ้ว จำนวน 20 ใบ
  3. ถุงขยะแบบหนา เกรด A ขนาด 26″x34″นิ้ว จำนวน 12 ใบ
  4. ถุงขยะแบบหนา เกรด A ขนาด 30″x40″นิ้ว จำนวน 8 ใบ
  5. ถุงขยะแบบหนา เกรด A ขนาด 36″x45″นิ้ว จำนวน 6 ใบ

This product is currently out of stock and unavailable.

Add to wishlist Adding to wishlist Added to wishlist
  • วิธีใช้ : ใช้บรรจุขยะ รับน้ำหนักได้มาก
  • วัตถุดิบ : เม็ดพลาสติก HDPE เกรด A ไม่มีกลิ่นเหม็น
  • ข้อแนะนำ : สำหรับ บรรจุขยะเพียงคร้ังเดียว เก็บให้ห่างจากแสงแดดและเปลวไฟ
  • คำเตือน : ห้ามใช้บรรจุอาหาร หรือห่อหุ้มอาหาร ถุงพลาสติกนี้ อากาศ ผ่านเข้า – ออก ไม่ได้ อย่านำไปสวมศีรษะ เก็บให้พ้นมือเด็ก
ขนาด

30"x40"