ถุงขยะแบบหูผูก

ใช้สะดวก ปิดมิดชิด ด้วยหูผูก 2 ช้ัน

ขนาดถุงขยะในการจัดจำหน่าย:

  1. ถุงขยะแบบมีหูผูก ขนาด (S) 18″x20″นิ้ว จำนวน 80 ใบ
  2. ถุงขยะแบบมีหูผูก ขนาด (M) 24″x28″นิ้ว จำนวน 40 ใบ
  3. ถุงขยะแบบมีหูผูก ขนาด (L) 26″x34″นิ้ว จำนวน 24 ใบ
  4. ถุงขยะแบบมีหูผูก ขนาด (XL) 30″x40″นิ้ว จำนวน 20 ใบ
  5. ถุงขยะแบบมีหูผูก ขนาด (XXL) 36″x45″นิ้ว จำนวน 10 ใบ

This product is currently out of stock and unavailable.

Add to wishlist Adding to wishlist Added to wishlist
  • วิธีใช้ : ใช้บรรจุขยะ มัดปากถุงมิดชิดก่อนทิ้ง
  • วัตถุดิบ : เม็ดพลาสติก HDPE
  • ข้อแนะนำ : สำหรับ บรรจุขยะเพียงคร้ังเดียว เก็บให้ห่างจากแสงแดดและเปลวไฟ
  • คำเตือน : ห้ามใช้บรรจุอาหาร หรือห่อหุ้มอาหาร ถุงพลาสติกนี้ อากาศ ผ่านเข้า – ออก ไม่ได้ อย่านำไปสวมศีรษะ เก็บให้พ้นมือเด็ก
ขนาด

18"x20", 24"x28", 26"x34", 30"x40", 36"x45"