ถุงขยะแบบแยกประเภทขยะ สีเหลือง สำหรับรีไซเคิล

สำหรับขยะรีไซเคิล เช่น เศษแก้ว เศษเหล็ก กระดาษ
กระป๋องเบียร์ ขวดพลาสติก
สีสันสดใส สะดวกในการแยกขยะ
สามารถดึงออกมาใช้ได้ทีละ 1 ใบ

฿39

ล้างค่า
Add to wishlist Adding to wishlist Added to wishlist

ขนาดถุงขยะในการจัดจำหน่าย:

  1. ขนาด 26″x34″นิ้ว จำนวน 15 ใบ
  2. ขนาด 30″x40″นิ้ว จำนวน 10 ใบ
  • วิธีใช้ : ใช้บรรจุขยะ แยกขยะตามประเภท
  • วัตถุดิบ : เม็ดพลาสติก HDPE
  • ข้อแนะนำ : สำหรับ บรรจุขยะเพียงครั้งเดียว เก็บให้ห่างจากแสงแดดและเปลวไฟ
  • คำเตือน : ห้ามใช้บรรจุอาหาร หรือห่อหุ้มอาหาร ถุงพลาสติกนี้ อากาศ ผ่านเข้า – ออก ไม่ได้ อย่านำไปสวมศีรษะ เก็บให้พ้นมือเด็ก
น้ำหนัก ไม่ระบุ
ขนาด

26"x34", 30"x40"