(2 ชิ้นถูกกว่า!) ถุงขยะแบบแยกประเภทขยะ สีแดง สำหรับขยะอันตราย

สำหรับขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย
แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ กระป๋องสีสเปรย์
สีสันสดใส สะดวกในการแยกขยะ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

Add to wishlist Adding to wishlist Added to wishlist

ขนาดถุงขยะในการจัดจำหน่าย:

  1. ขนาด 26″x34″นิ้ว จำนวน 15 ใบ (2แพ็ค = 30ใบ)
  2. ขนาด 30″x40″นิ้ว จำนวน 10 ใบ (2แพ็ค = 20ใบ)
  • วิธีใช้ : ใช้บรรจุขยะ แยกขยะตามประเภท
  • วัตถุดิบ : เม็ดพลาสติก HDPE
  • ข้อแนะนำ : สำหรับ บรรจุขยะเพียงครั้งเดียว เก็บให้ห่างจากแสงแดดและเปลวไฟ
  • คำเตือน : ห้ามใช้บรรจุอาหาร หรือห่อหุ้มอาหาร ถุงพลาสติกนี้ อากาศ ผ่านเข้า – ออก ไม่ได้ อย่านำไปสวมศีรษะ เก็บให้พ้นมือเด็ก
ขนาด

26"x34", 30"x40"